Investigating the Role of an Overview Device in Multi-Device Collaboration

Frederik Brudy, Joshua Kevin Budiman, Steven Houben, Nicolai Marquardt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the Role of an Overview Device in Multi-Device Collaboration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen