Investigating the relationship between the personality of a robotic TV assistant and the level of user control

B.W. Meerbeek, H.C.M. (Jettie) Hoonhout, P. Bingley, J.M.B. Terken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the relationship between the personality of a robotic TV assistant and the level of user control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology