Investigating the organic magnetoresistance effect

W. Wagemans, F.L. Bloom, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelWorkshop on Spintronic Effects in Organic Semiconductors (SpinOS 2007) 9-11 September 2007, Bologna, Italy
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit