Investigating the OMAR (organic magnetoresistance) effect

F.L. Bloom, W. Wagemans, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelDutch Molecular Electronics Workshop, 28 March 2007, Enschede, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Bloom, F. L., Wagemans, W., Wienk, M. M., Janssen, R. A. J., & Koopmans, B. (2007). Investigating the OMAR (organic magnetoresistance) effect. In Dutch Molecular Electronics Workshop, 28 March 2007, Enschede, The Netherlands