Investigating the mechanisms of bioconcentration through QSAR classification trees

Francesca Grisoni, Viviana Consonni, Marco Vighi, Sara Villa, Roberto Todeschini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the mechanisms of bioconcentration through QSAR classification trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen