Investigating the effect of a humanoid robot’s head position on imitating human emotions

David O. Johnson (Corresponding author), R.H. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating the effect of a humanoid robot’s head position on imitating human emotions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen