Investigating effects of using digital video in teacher training in Cambodia

Leandra Lok, G.L.M. Schellings, C.N. (Niels) Brouwer, Perry den Brok

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating effects of using digital video in teacher training in Cambodia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen