Investigating a coaxial linear microwave

S. Hübner, J. Wolthuis, J.M. Palomares Linares, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating a coaxial linear microwave'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen