Inverting nonminimum-phase systems from the perspectives of feedforward and ILC

J.C.D. van Zundert, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Inverting nonminimum-phase systems from the perspectives of feedforward and ILC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen