Invertible orientation scores of 3D images

M.H.J. Janssen, R. Duits, M. Breeuwer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Invertible orientation scores of 3D images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.