Inverted Edwards coordinates

D.J. Bernstein, T. Lange

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
164 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inverted Edwards coordinates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde