Inverse modeling techniques for hygrothermal material properties

A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Expert Meeting of the IEA Annex 58, 24-26 September 2012, Leeds, UK
Pagina's1-14
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit