Inverse modeling of climate responses of monumental buildings

R.P. Kramer, A.W.M. Schijndel, van, H.L. Schellen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of Climate for Collections: Standards and Uncertainties, 7-9 November 2012, Munich, Germany
Pagina's415-428
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit