Inverse characterization of nonlocal behaviour using digital image correlation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelNonlocal aspects in solid mechanics : proceedings of the EUROMECH colloquium 378, Mulhouse, France, 20-22 April 1998
RedacteurenA. Brillard, J.F. Ganghoffer
Pagina's143-150
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit