Inverse characterization of anisotropic mechanical properties of engineered cardiovascular tissues using a spherical indentation test

M.A.J. Cox, N.J.B. Driessen, R.A. Boerboom, C.V.C. Bouten, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ASME 2007 Summer Bioengineering Conference
Plaats van productieUnited States, Keystone, Co
Pagina'sCD-ROM
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit