Inventory management in truck manufacturing : a case study

C.B. Tilanus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  119 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-16
  TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit