Inventory control in multi-echelon divergent systems with random lead times

M.C. Heijden, van der, E.B. Diks, A.G. Kok, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Inventory control in multi-echelon divergent systems with random lead times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen