Invasion of a house by the dog parasite Cheyletiella yasguri (Smiley 1965), a mite causing prurigo in man

J.E.M.H. Bronswijk, van, L.H. Jansen, A.J. Ophof

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)338-343
  TijdschriftDermatologica
  Volume145
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit