Invariants of second-order moments of optical beams under phase-space rotations

T. Alieva, M.J. Bastiaans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariants of second-order moments of optical beams under phase-space rotations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen