Invariants for parameterised Boolean equation systems

S.M. Orzan, T.A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariants for parameterised Boolean equation systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics