Invariant set computation for constrained uncertain discrete-time systems

N. Athanasopoulos, G. Bitsoris

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariant set computation for constrained uncertain discrete-time systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen