Invariance and contractiveness via comparison systems

N. Athanasopoulos, G. Bitsoris

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariance and contractiveness via comparison systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie