Invariance and contractiveness via comparison systems

N. Athanasopoulos, G. Bitsoris

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Samenvatting

abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelBook of Abstracts of the 31st Benelux Meeting on Systems and Control, 27-29 march 2012, Heijen, The Netherlands.
Pagina's118-118
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invariance and contractiveness via comparison systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit