Intuitionistic quantum logic of an n-level system

M. Caspers, C. Heunen, N.P. Landsman, B.A.W. Spitters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intuitionistic quantum logic of an n-level system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie