Introduction to the Theory and Finite Element Implementation of (Steel) Plasticity

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction to the Theory and Finite Element Implementation of (Steel) Plasticity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen