Introduction to the Special Issue on Adaptive Hypermedia

P.M.E. De Bra, J. Freyne, S. Berkovsky

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-83
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNew Review of Hypermedia and Multimedia
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit