Introduction to the JSTQE Issue on Indium Phosphide Integrated Photonics

K. Williams, N. Grote, M. Mashanovitch, S. Matsuo, Y. Nakano, J. Summers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer0200204
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2018

Citeer dit