Introduction to the issue on recent advances in video processing for consumer displays.

D. Schonveld, J. Biemond, G. Haan, de, A. Kaup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The 12 papers in this special issue on recent advances in video processing for consumer displays fall into four areas: image enhancement and spatial resolution; video rate conversion; video deinterlacing and compression; and human vision and depth maps.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-216
Aantal pagina's4
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction to the issue on recent advances in video processing for consumer displays.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit