Introduction to the issue on next-generation organic and hybrid solar cells

Z.H. Kafafi, B.P. Rand, K. Lee, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The 41 papers in this special issue focus on next-generation organic and hybrid solar cells.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1512-1513
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction to the issue on next-generation organic and hybrid solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit