Introduction to Special Issue on Workshop Gibbs vs. Non-Gibbs in Statistical Mechanics and Related Fields

A.C.D. Enter, van, F.H.J. Redig, A. Le Ny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)377-379
TijdschriftMarkov Processes and Related Fields
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit