Introduction to Practical Asymptotics III (Special issue)

T.P. Witelski, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume53
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit