Introduction (Special issue on Engineering of Distributed Control Systems)

L.R. Welch, D.K. Hammer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
TijdschriftParallel and Distributed Computing Practices
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit