Introduction (Special Issue on Adaptive Hypermedia)

P.M.E. Bra, de, P. Brusilovsky

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-3
  TijdschriftNew Review of Hypermedia and Multimedia
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit