Introduction of Zn, Ga, and Fe into HZSM-5 cavities by sublimation: identification of acid sites

El-M. El-Malki, R.A. Santen, van, W.M.H. Sachtler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

253 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction of Zn, Ga, and Fe into HZSM-5 cavities by sublimation: identification of acid sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemistry