Introduction : Mortality in design

C. Graham, W. Smith, W. Moncur, E.A.W.H. van den Hoven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  113 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-14
  Aantal pagina's12
  TijdschriftDesign Issues
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jan. 2018

  Citeer dit