Introduction: Evolutionary analysis of innovation

B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftStructural Change and Economic Dynamics
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introduction: Evolutionary analysis of innovation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit