Introduction

D.G. Bouwhuis, Hans Buffart, E.L.J. Leeuwenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftActa psychologica
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit