Intrinsic stability of technical superconductors

H.J. Veringa

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • University of Twente
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Marel, L.C., Promotor, Externe Persoon
  • van de Klundert, L.J.M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 sep 1981
Plaats van publicatieEnschede
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit