Intramyocellular lipid content and molecular adaptations in response to a 1-week high-fat diet

V.B. Schrauwen-Hindeling, M.E. Kooi, M.K.C. Hesselink, E. Moonen-Kornips, G. Schaart, K.J. Mustard, D.G. Hardie, W.H.M. Saris, K. Nicolay, P.A.J. Schrauwen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  81 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Intramyocellular lipid content and molecular adaptations in response to a 1-week high-fat diet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw en Biologie

  Sociale wetenschappen