Intra super-channel fiber nonlinearity compensation in flex-grid optical networks

D. Rafique, T. Rahman, A. Napoli, B. Spinnler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra super-channel fiber nonlinearity compensation in flex-grid optical networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Computer Science

Material Science