Intra-isolate genome variation in arbuscular mycorrhizal fungi persists in the transcriptome

E. Boon, E. Zimmerman, B.F. Lang, M. Hijri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1519-1527
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
Volume23
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit