Intonational cues to discourse structure in Japanese

J.J. Venditti, M.G.J. Swerts

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Intonational cues to discourse structure in Japanese'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities