Into deep submicron: a simulation perspective

S. Bruma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Otten, Ralph, Promotor
Datum van toekenning25 sep. 2000
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-9014127-8
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit