Intestine-on-a-chip: Next level in vitro research model of the human intestine

Joanne M. Donkers (Corresponding author), Hossein Eslami Amirabadi, Evita van de Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestine-on-a-chip: Next level in vitro research model of the human intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen