Interview : Nicolaas Govert de Bruijn

J. Molenaar, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-11
TijdschriftITW-Nieuws
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit