Interrelations among physical, biological, and chemical variates in stord-grain ecosystems ; A descriptive and multivariate study

J.E.M.H. Bronswijk, van, R.N. Sinha

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)789-803
  TijdschriftAnnals of the Entomological Society of America
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit