Interpretation of uncertainties in acoustic measurements in building Congres Managing Uncertainty

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelNoise Measurements and Prediction. Proceedings of congres Managing Uncertainty in Noise Measurements and Prediction, Le Mans
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit