Interpolational and extremal properties of L-spline functions

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

166 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Schurer, F., Promotor
  • Steutel, F.W., Promotor
Datum van toekenning16 apr 1982
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit