Interpolation of the discrete logarithm in finite fields by Boolean functions

T. Lange, A. Winterhof

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings International Workshop on Coding and Cryptography (WCC 2001, Paris, France, January 8-12, 2001)
  RedacteurenD. Augot, C. Carlet
  Pagina's498-506
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Publicatie series

  NaamElectronic Notes in Discrete Mathematics
  Volume6
  ISSN van geprinte versie1571-0653

  Citeer dit