Interpersonal movement coordination in jointly moving a rocking board

J. Bosga, R.G.J. Meulenbroek, R.H. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpersonal movement coordination in jointly moving a rocking board'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen